Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2010

Το Πείραμα Συμμόρφωσης / The Asch Conformity Experiment

Το πείραμα Asch, από τον Solomon Asch, ήταν ένα διάσημο πείραμα, σχεδιάστηκε για να εξετάσει τον τρόπο που επηρεάζει την κρίση και την ιδιαιτερότητα του αντικειμένου της δοκιμής κάτω από πίεση.

Το πείραμα που συνδέονται στενά με τα Stanford Prison και Milgram πειράματα , υπό την έννοια ότι προσπαθεί να δείξει πόσο ένα απόλυτα φυσιολογικό άνθρωπο μπορεί να πιεστεί από την ασυνήθιστη συμπεριφορά της εξουσίας, όταν υπάρχει συναίνεση της γνώμης γύρω του.
Για το πείραμα αυτό, οκτώ άτομα κάθονταν γύρω από ένα τραπέζι, με το σχέδιο θέσεων προσεκτικά κατασκευασμένο έτσι ώστε να αποφευχθεί κάθε υποψία.
Στην πραγματικότητα, όλοι οι συμμετέχοντες πλην ενός ήταν συνεργάτες του ερευνητή, και το αντικείμενο της μελέτης ήταν το πως αυτός ο ένας θα αντιδρούσε στην συμπεριφορά των "συνεννοημένων" συμμετεχόντων.Η ζωή στην κοινωνία απαιτεί συναίνεση ως απαραίτητη προϋπόθεση. Αλλά συναίνεση ,που να ορίζει ότι κάθε άτομο συμβάλλει ανεξάρτητα από την εμπειρία και τη διορατικότητά του και είναι παραγωγικό. Όταν η συναίνεση τελεί υπό την κυριαρχία της συμμόρφωσης, το άτομο είναι σαν να παραδίδει την εξουσία γιατί η σκέψη του εξαρτάται .Όλο αυτό θέτει ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο της εκπαίδευσης μας και για τις αξίες που καθοδηγούν τη συμπεριφορά μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου